Tấm phủ lớp phủ

  • Ceramic coating applicator sponge pad

    Miếng bọt biển bôi lớp phủ gốm

    Tiết kiệm sản phẩm sơn phủ - Hàng rào nhựa ngăn cản sự đắt tiền. sản phẩm từ ngâm qua.
    Tiết kiệm thời gian - Sản phẩm được thoa đều hơn và thời gian sử dụng lâu hơn
    Tiết kiệm Nỗ lực - Sản phẩm dễ san lấp mặt bằng hơn và không bị phồng lên trong miếng đệm.